Latest News

Latest Publications

Sunday 1st February 2015

Read More

Kampanje mot vold i nære relasjoner #IKKEGREIT

Monday 19th January 2015

Regjeringen i Norge har lansert en nettbaserte kampanje «#IKKEGREIT». Den skal informere ungdom om krenkelser, vold og overgrep i nære relasjoner.

Read More

Datainnsamlingen er avsluttet

Friday 31st October 2014

Over 1000 ungdom mellom 14 og 17 år har svart på spørsmål om utsatthet for diverse voldshandlinger fra kjæreste, egen bruk av digitale media, og om de har opplevd trusler eller hets fra kjæresten via digitale media. Nå skal svarene sammenliknes med tilsvarende spørreskjemaer fra fire andre land i Europa.

Read More

Stir-prosjektet har vært på ungdomsleir

Thursday 4th September 2014

– Vi var så heldige å få snakke med mange ungdommer i alderen 14-21 år om spørsmål rundt relasjoner, vold og overgrep, sier forsker Carolina Øverlien.

Read More

Latest Comments

STIR NORWAY 2
March 4th, 2014 3:51pm

If someone had made threats or real frightening comments to me, I'd most likely first take it to my closest girlfriends. If it got worse, I probably tell my mom, and heard what she had to say about it. The ugly and nasty comments; there are so many people who get this now days, it's almost become common ... unfortunately. But threats, however, is something I find very seriously, I think I would have reacted stronger I got threats. Comments I'd most likely just said to my girlfriends ...

STIR NORWAY 3
March 4th, 2014 3:50pm

I would definitely tell my friends or my bigsister first. But if it got really serious, and I got really scared, I adventually would tell my parents as well. But my sister or my friends could Comfort and talk to me first, and then I maybe would feel better without telling an adult. If I tell an adult, it would immediatly feel a lot more serious.

:)
February 11th, 2014 9:28pm

Hvis jeg fikk en trusel over sosiale medier som gjorde meg redd, ville jeg snakket med venninner, kjærsten og mamma om det, for å søke hjelp og støtte. I værstefall hadde jeg politianmeldt det

STIR NORWAY 2
March 4th, 2014 3:42pm

Yes, it still rape if your in a serious realationship. Rape is being made to do something you don't actually want to do. And you should never have to do something sexualy you don't want to!

STIR NORWAY 3
March 4th, 2014 3:40pm

If someone is forcing you to have sex, it's rape.Rape is rape, no matter what. If my boyfriend was forcing me to have sex, and I was not ready, I would called it "rape"

:)
February 11th, 2014 9:27pm

Hvis du har et samleie (uansett med hvem og relasjonen du har til vedkommende) og du ikke har lyst og har sagt ifra om dette, er det voldtekt. Derfor er det mulig å bli utsatt for en voldtekt av kjærsten

STIR NORWAY 2
March 4th, 2014 3:37pm

If my boyfriend read trough my contacs on my phone, it would really just matter if I say no in the beginning or not. Easier said; if it was against my will or not. If he constenly wanted to know who was calling me, I would to start with get very annoyed, and if he continued I probobly get mad. But I would'nt call that an assault.. I would just say is over stepping bounderies. If your boyfriend constantly wanted to go wverywhere with you, and always try to make your decisions, I would not say that is a good quality to have in a relationship...

STIR NORWAY 3
March 4th, 2014 3:35pm

I personally Connect Assault or rape With voilence. But an Assault could also be if someone are doing something to you against Your will. This could be if someone are going through Your phone or Messages Without Your aprovement. If Your boyfriend or girlfriend is making Your decisions and forcing you to do something, I also think thats a kind of an Assault.

:)
February 11th, 2014 9:23pm

Jeg mener at så lenge begge parter sier JA, er det ikke et overgrep. Alt utenom dette, til og med hvis en av partene ikke bekrefekter noen ting (i frykt for at partneren skal bli sur ol) er det et overgrep.

Forskning i Norge

I Norge drives STIR-prosjektet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS. Logo - NKVTS_norsk
NKVTS er et forskningssenter som jobber med å utvikle og spre kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Senteret har et tverrfaglig perspektiv, og omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold. Senteret legger vekt på forhold rundt etnisitet og alder/kjønnsdimensjoner. Senteret er heleid av Universitetet i Oslo.
Prosjektgruppen for STIR, består i Norge av:
forsker og prosjektleder Carolina Øverlien Carolina Overlien og stipendiat Per Moum Hellevik Per Moum Hellevik
Om studien

Formålet med studien Safeguarding Teenage Intimate Relationships (STIR) er å få kunnskap om hvor utbredt vold, trusler og overgrep er i ungdommers egne nære relasjoner, og hvordan dette oppleves av dem som blir utsatt.Et særskilt fokus i studien er vold, trusler og overgrep i nære relasjoner som skjer via digitale medier, som internett og mobiltelefon. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med universiteter/forskningsinstitutter i fire europeiske land (England, Italia, Kypros, og Bulgaria), og er finansiert av EU og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Studien består av en kvantitativ del, der vi via spørreskjema i skoler ønsker å måle forekomsten, og kvalitative intervjuer der vi ønsker å lære oss mer om fenomenet og hvordan man kan forebygge det. Dette er ett tema det har blitt forsket veldig lite på internasjonalt. I Norge foreligger det ingen tidligere studier av liknende slag. Vi på NKVTS er derfor veldig glade over muligheten for å gjennomføre studien og ser fram mot etter hvert å kunne presentere resultater!

Partner Organisations

Arc Fund
Arc Fund
Bristol University
Bristol University
CESIE
CESIE
Mediterranean Institute of Gender Studies
Mediterranean Institute of Gender Studies
Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies
Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies
NSPCC
NSPCC
University of Central Lancashire
University of Central Lancashire
 • Replica Uhren
 • Replica Uhren
 • Replica Uhren
 • replique montre
 • New Balance pas cher
 • replique montre
 • Relojes Especiales
 • Relojes Especiales
 • replique montre
 • Nike Air Max pas cher
 • Relojes Especiales
 • Replica Uhren
 • Nike Air Max pas cher
 • New Balance pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • Relojes Especiales
 • nike air max pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • Replica Uhren
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • replique montre
 • Replica Uhren
 • orologi replica
 • Nike air max pas cher
 • relojes especiales
 • air max 90 pas cher
 • Replica Uhren
 • montre replique
 • relojes especiales
 • repliche orologi
 • Replica Uhren
 • Nike air max pas cher
 • relojes especiales
 • Relojes Especiales
 • orologi replica
 • Replica Uhren
 • Replica Uhren
 • Replica Uhren
 • Replica Uhren
 • Replica Uhren
 • Replica Uhren
 • Replica Uhren
 • Replica Uhren
 • Replica Uhren
 • Replica Uhren
 • Relojes Especiales
 • Relojes Especiales
 • Relojes Especiales
 • air max 90 pas cher
 • orologi replica
 • Replica Uhren
 • replique montre